INDICATA

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında

Aydınlatma Metni

 

I.      INDICATA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı:

Autorola A/S ürünü olan ve https://www.indicata.com.tr/ adresinde yer alan ikinci el pazar analizi yazılımının (“INDICATA”) INDICATA üye sözleşmesini kabul eden üyelerimiz (“Üye”) tarafından ikinci el online pazarıyla ilgili anlık pazar bilgisine ulaşabilmek için atadığı kullanıcılar (“Kullanıcı”) tarafından kullanılması ve hizmetlerin sağlanması sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Üyelerinin ve/veya Kullanıcıların INDICATA kullanımı ile ilgili olarak Autorola Türkiye ve/veya yine Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (“VERBİS”) yabancı veri sorumlusu olarak kayıtlı bulunan Autorola A/S tarafından toplanan kişisel verilerinin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Üyelerini ve Kullanıcılarını ve diğer İlgili Kişileri bilgilendirmektir.

INDİCATA ürünleri ile ilgili olarak Autorola Türkiye ve Autorola Danimarka değişik bazı kişisel veri işleme süreçlerinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında bu süreçlerin şeffaflık ilkesi gereği ayrıştırılmış şekilde ilgili kişilere açıklanması hedeflenmektedir.

II.    INDICATA ürünü kapsamında Verilerinizi ayrı ayrı veri sorumluları olarak işleyen ve kontrol eden Veri Sorumluları İletişim Bilgileri:

Autorola Motorlu Araç Açık Artırma Ticareti Anonim Şirketi (“Autorola Türkiye”)

Adres: Giz2000 Plaza, Eski Büyükdere Cd. NO:7 K:7 Ofis:25/26 Maslak Sarıyer İstanbul

Tel: 0 212 290 35 30

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Autorola A/S (“Autorola Danimarka”)

Adres: Skibhusvej 52ADK-5000 Odense CDenmark

Tel:+45 70 20 16 61

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

III.  Veri Sorumlusu Olarak Autorola Danimarka Tarafından İşlenen Veriler

 

III.1. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu ve Veri Kategorileri

 

 • a. INDICATA yazılımında Üye/Kullanıcı olarak kaydedilen kişiler

Aşağıda kategorileri belirtilen Üye/Kullanıcı verileriniz; KVKK uyarınca, Autorola Danimarka tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kimlik Verileri: Kullanıcıların ad, soyadı, üyelik bilgileri,

İletişim Verileri: Cep telefonu, iş telefonu, iş posta adresi, iş amaçlı bildirilen e-posta adresi,

Anket Cevapları: Autorola Danimarka’nın elektronik ileti ile gerçekleştirdiği anketlere verilen cevaplar

INDICATA Kullanım Verileri: Üyelerimizin/Kullanıcıların doğrudan INDICATA kullanma neticesinde sisteme işlenen tüm kullanım verileri.

INDICATA Web Sitesi Kullanım Verileri: Sisteme giriş zamanları, web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi kampanyamızın sizi sitemize getirdiği, aktivite sıklığı, gerçekleştirilen sorgulamalar gibi veriler.

Bilgi Güvenliği Verisi: Trafik verisi, kimlik doğrulamak için hesaba erişimi sağlamak için kullanılan kullanıcı adı, kullanıcı numaraları

 

 • b. INDICATA Web Sitemizi Ziyaret Eden Kişiler

INDICATA Web Sitesi Kullanım Verileri: Sisteme giriş zamanları, web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi kampanyamızın sizi sitemize getirdiği, aktivite sıklığı, gerçekleştirilen sorgulamalar gibi veriler.

 

 • c. Autorola Müşteri Hizmet Yardım Masasından Yararlanan Kişiler

Kimlik Verileri: Kullanıcıların ad, soyadı, üyelik bilgileri,

İletişim Verileri: Cep telefonu, iş telefonu, iş posta adresi, iş amaçlı bildirilen e-posta adresi,

 

III.2.       Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

İletişim Verileri: INDİCATA ürünün kullanımı öncesinde ürünün kullanımı için kayıt olurken ve info adresimize gönderilen yardım talepli mesajlar vasıtasıyla Üyelerimizin/Kullanıcılarının kendilerinden doğrudan sözleşmesinin ifası ve meşru menfaat hukuka uygunluk sebebi ile toplanmaktadır.

INDICATA Kullanım Verileri: Meşru menfaat hukuka uygunluk sebebine dayanılarak INDİCATA yazılımı üzerinden tarafından toplanmaktadır.

Anket Cevapları: E-posta üzerinden gönderilen anketlerin Üye/Kullanıcı tarafından cevaplanması ile meşru menfaat hukuki sebebine dayanılarak Autorola Danimarka tarafından toplanmaktadır.

INDICATA Web Sitesi Kullanım Verileri: Meşru menfaat hukuka uygunluk sebebine dayanılarak INDICATA web sitesi üzerinden toplanmaktadır.

 

III.3        Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kimlik Verileri: Sözleşmenin ifası, müşteri sistem Kullanıcılarının tanımlanması amaçlarıyla;

İletişim Verileri: Sözleşmenin ifası, müşteri analiz süreçlerinin iyileştirilmesi, müşteri sistem Kullanıcılarının tanımlanması, Üye/Kullanıcılar ile iletişim kurulması, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Üye/Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlarıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla;

INDICATA Kullanım Verileri: Üye/Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, müşteri analiz süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgi güvenliği ihlallerinin kontrol altına alınabilmesi ve adli bilişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, iç satış istatistiği ve raporların oluşturulması amaçlarıyla;

Anket Cevapları: Üye/Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla;

INDICATA Web Sitesi Kullanım Verileri: Bilgi güvenliği ihlallerinin kontrol altına alınabilmesi ve adli bilişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, Üye/Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, müşteri/potansiyel müşteri analiz süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgi amaçlı analiz rapor gönderim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, iç satış istatistiği ve raporların oluşturulması amaçlarıyla;

Bilgi Güvenliği Verisi: Bilgi güvenliği ihlallerinin kontrol altına alınabilmesi ve adli bilişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla;

 

III.4        Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Autorola Danimarka’nın yabancı veri sorumlusu olduğu yukarıda açıklanan verileriniz doğrudan Autorola Danimarka bünyesindeki sistem ve sunucularda ve iş birliği içinde bulunduğu INDICATA yazılımlarının ve internet sitesinin hosting sağlayıcıları ve bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından yurtdışında depolanmakta ve işbu Aydınlatma Metnindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

III.5 Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Bazı özel durumlarda kişisel verilerinizi paylaşıp kullandığımız durumlar mevcuttur, INDICATA servislerinin kullanılabilmesi için 3. Taraflar ile bilgiler paylaşılabilmektedir. Bu durumlar, bahsedilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, bir hizmet satın aldığınızda, ödeme sorunu yaşadığınızda, yetkili merciler tarafından suç araştırmaları talepleri olduğunda, tarafımızdan hizmetle ilgili teknik destek istediğinizde ve bunlar gibi durumlarda gerçekleşmektedir.

Veri Aktarımı Gerçekleştirilen Kişi/Kuruluş Kategorileri:

 • Dijital imza sağlayıcısı firmamız
 • Yetkili Merciler
 • Internet ve web hosting çözüm ortağı firmalarımız
 • Veri depolama partnerlerimiz
 • SMS servis sağlayıcılarımız

IV. Veri Sorumlusu Olarak Autorola Türkiye Tarafından İşlenen Veriler

IV.1        Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu ve Veri Kategorileri

Kimlik Verileri: Kullanıcıların ad, soyadı, üyelik bilgileri,

İletişim Verileri: Cep telefonu, iş telefonu, iş posta adresi, iş amaçlı bildirilen e-posta adresi,

Ödeme Verileri: Fatura ve ödeme bilgileri, vergi kimlik numarası,

Anket Cevapları Verileri: Autorola Türkiye’nin Üye/Kullanıcılar’a elektronik ileti göndererek ilettiği anketlere verilen cevaplar

Bilgi Güvenliği Verisi: kimlik doğrulamak için hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, kullanıcı numaraları

 

IV.2        Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimlik Verileri: Kimlik verileri INDICATA üyelik sözleşmesinin ifası hukuki sebebiyle INDICATA kullanımı öncesinde veya sırasında Üyelerimizin/Kullanıcılarının kendilerinden doğrudan toplanmaktadır.

Ödeme Verileri: Ticari kayıt tutmaya ve fatura kesmeye yönelik hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, borç tahsilatı kapsamında bir hakkın kullanılması ve sözleşmenin ifası hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak doğrudan Üye/Kullanıcıların kendilerinden toplanmaktadır.

İletişim Verileri: INDİCATA ürünün kullanımı öncesinde ürünün kullanımı için kayıt olurken Üyelerimizin/Kullanıcılarının kendilerinden doğrudan sözleşmesinin ifası ve meşru menfaat hukuka uygunluk sebebi ile toplanmaktadır.

Anket Cevapları: E-posta üzerinden gönderilen anketlerin Üye/Kullanıcı tarafından cevaplanması ile meşru menfaat hukuki sebebine dayanılarak Autorola Türkiye tarafından toplanmaktadır.

Bilgi Güvenliği Verisi: Bu bilgiler doğrudan Üye/Kullanıcı tarafından kayıt sırasında oluşturulmakta ve Autorola Türkiye tarafından sistem üzerinden toplanmaktadır.

 

IV.3 Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kimlik Doğrulama Verileri: Üye kayıtlarındaki sorunların bildirimi ve giderilmesi, satış ve satış sonrası süreçlerin takibi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, raporlama, üye portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçümü ve arttırılması, operasyonel faaliyetlerin yönetimi, denetim, üye doğrulama, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini

Kimlik ve İletişim Verileri: İletişim, üye kayıt, satış ve satış sonrası süreçlerin takibi, iyileştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, üye memnuniyeti süreçlerinin yönetimi, reklam, pazarlama, promosyon, kampanya bilgilendirmeleri, operasyonel faaliyetlerin yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi, potansiyel müşteri, referans müşteri bilgisi elde etmek, kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi , hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, borç tahsilatı, Üye/Kullanıcıların Danimarka konsolosluğunun etkinliklerine davet edilebilmesi

Ödeme Verileri: Faturalandırma süreç yönetimi, tahsilat, muhasebe ve finansal süreçlerin yönetimi, risk yönetimi, satış ve satış sonrası süreç yönetimi, şirket içi değerlendirme ve raporlama, iletişim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcılar ile olan süreçlerin yönetimi, finansal denetim ve vergi tevfikatı, borç tahsilatı, iş ortakları ile yürütülen işlerin planlanması ve takibi,

Anket Cevapları: İstatistiki analiz yapma, doğrudan pazarlama süreçlerinin yönetimi, veri tabanı oluşturma, hukuki değerlendirme süreçleri yönetme, ticari analizler yapma, yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini cevaplama, üye talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi; Autorola Türkiye tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi gibi amaçlarla

Bilgi Güvenliği Verisi: Bilgi güvenliği ihlallerinin kontrol altına alınabilmesi ve adli bilişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla;

 

IV.4 İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği?

Autorola Türkiye, Üyelerine ve/veya Kullanıcılarına ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri başta üyelik Sözleşmesi gereklerini ve hizmetlerini ifa etmek, üyelerinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, operasyonel değerlendirme yapmak, hataları gidermek, üye kimliklerini doğrulamak, INDICATA’nın performansını geliştirmek üzere, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yurt içindeki iş ortaklarıyla, etkinlik şirketleriyle, ajanslarla, çağrı merkeziyle, denetim şirketleriyle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlara veri aktarım faaliyeti gerçekleştirmektedir.

 

V.       Haklarınız

 • Türkiye’de yer almanız ve Autorola Türkiye tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi halinde KVKK madde 11. kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir:

Kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz
 • Kişisel Verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ilişkin talebinizi, Giz 2000 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:7 Kat:7 Ofis:25/26 34398 Maslak İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı ve imzalı olarak elden iletebilir, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden veya noter kanalıyla Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine kayıtlı elektronik posta olarak, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile veya bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.

Autorola’nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuru Formu Linki: https://www.indicata.com.tr/download/Basvuru_Proseduru.pdf

 • Autorola Danimarka tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi halinde ise GDPR Kapsamında yer alan aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

Hak

Anlamı

İstisnalar

Silme Talep Etme Hakkı (“unutulma hakkı)

Autorola Danimarka talep etmeniz halinde kişisel verilerinizi silecek veya anonim hale getirecektir. Talebinizin tarafımıza ulaşmasının Autorola Danimarka’ya ulaşmasından 1 ay içerisinde kişisel verileriniz en kısa süre içerisinde silinmesi gerçekleştirilecektir.

Autorola Danimarka yalnızca eğer Autorola Danimarka kanunen verilerinizi daha uzun süreyle saklamakla yükümlü değilse veya

1.Kişisel verilerin toplandıkları veya işlendikleri amaçlar ile ilgili olarak artık gerekli olmaması;

2. Kişisel verinin toplanması ve işlenmesi için vermiş olduğunuz rızanızı geri almanız ve işleme faaliyetine devam edilmesi için dayanak alınabilecek başka bir hukuka uygunluk sebebinin bulunmaması;

3.Doğrudan pazarlama amaçları için kişisel veri işlenmesine itiraz etmiş olmanız;

4. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı şekilde işlenmiş olması;

halinde kişisel verinizi talebiniz üzerine silmekle yükümlü olacaktır.

İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı

Autorola Danimarka talebiniz olması halinde kişisel verinizi işlemeyi durduracaktır.

Aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi halinde Autorola Danimarka kişisel verilerinizin işlenmesini durdurmakla yükümlüdür;

1.Kişisel verilerinizin doğruluğuna sizin tarafınızdan itiraz edildiğinde, Autorola Danimarka’nın kişisel verilerinizin doğruluğunu teyit ettiği süre boyunca;

2. Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olduğunda ve bu verilerin silinmesine itiraz ederek bu verilerin silinmesi yerine bu verilerin işlenmesinin durdurulmasını talep ettiğinizde;

3. Autorola Danimarka’nın işleme amaçları için artık kişisel verileri tutmasına gerek olmadığı ancak ilgili kişi tarafından yasal hakkın kullanımı, yasal bir iddianın oluşturulması veya hukuki savunma hakkının kullanılması kapsamında verilerin saklanmaya devam edilmesi gerekmesi halinde;

4. Çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinize ilişkin bir ihlal konusunda bilgilendirilmeniz durumunda Autorola Danimarka’nın meşru menfaatinin sizinkini geçersiz kılıp kılmadığını doğrulayana kadar geçen sürede;

Düzeltme Talep Etme Hakkı

Hakkınızda tutulan kişisel verilerin doğru olmadığını tespit etmeniz halinde bizden bu verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Bu hakka ilişkin herhangi istisna bulunmamaktadır.

Kişisel Verilere Erişim Hakkı

Autorola Danimarka’nın sizinle ilgili sahip olduğu kişisel verilerin bir kopyasına sahip olmak hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz aksi talep edilmedikçe dijital olarak sağlanacaktır. Kişisel verilerinizin görünürlüğü için daha fazla kural geçerlidir, ancak gerekli tüm bilgiler yukarıdaki kapsam içerisindedir. Kişisel verilerinizin kopyası, talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde mümkün olan en kısa sürede teslim edilecektir.

Bu hakka ilişkin herhangi istisna bulunmamaktadır.

Rızanın Geri Alınması Hakkı

Kişisel veri işleme faaliyetimizi rızanıza dayalı olarak gerçekleştirdiğimiz durumda dilediğinizde Autorola Danimarka ile iletişime geçerek rızanızı geri alabilirsiniz.

Bu hakka ilişkin herhangi istisna bulunmamaktadır.

Veri Taşıma Hakkı

Kişisel verilerinizin bir kopyasını makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkınız vardır. Autorola Danimarka, isteğiniz üzerine doğrudan kişisel verilerinizi başka bir veri sorumlusuna da gönderebilir.

Autorola bu hakkı yalnızca aşağıdaki durumlarda uygulamakla yükümlüdür:

1.   Kişisel veri Autorola Danimarka’ya sizin tarafınızdan temin edilmişse;

2.   Kişisel veri toplama faaliyeti rıza veya sözleşmenin ifası hukuka uygunluk sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmişse;

3.   Kişisel veri işleme faaliyeti otomatik yollarla gerçekleştirilmişse (yani verilerin kağıda basılı şekilde tutulmadığı durumlarda)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İtiraz Etme Hakkı

Doğrudan pazarlama ile ilgili olarak ve haklarınızın ihlal edildiğini veya özgürlüğünüzün tehdit edildiğini düşündüğünüz durumlarda herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetine itiraz etme hakkınız vardır.

Autorola Danimarka, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda kişisel bilgilerinizi işlemeye devam edebilir:

1. Autorola Danimarka, devam eden işleme faaliyeti için zorlayıcı meşru gerekçeler gösterir ise;

2. Autorola Danimarka’nın, yasal bir iddia oluşturmak, uygulamak veya savunmak için kişisel verilerinizi işlemesi gerekmesi halinde veya

3. İşleme faaliyetinin yasal dayanağının meşru menfaate dayanmaması veya işleme faaliyetinin kamu yararına yapılması

 

Hak

Anlamı

İstisnalar

Silme Talep Etme Hakkı (“unutulma hakkı)

Autorola Danimarka talep etmeniz halinde kişisel verilerinizi silecek veya anonim hale getirecektir. Talebinizin tarafımıza ulaşmasının Autorola Danimarka’ya ulaşmasından 1 ay içerisinde kişisel verileriniz en kısa süre içerisinde silinmesi gerçekleştirilecektir.

Autorola Danimarka yalnızca eğer Autorola Danimarka kanunen verilerinizi daha uzun süreyle saklamakla yükümlü değilse veya

1.Kişisel verilerin toplandıkları veya işlendikleri amaçlar ile ilgili olarak artık gerekli olmaması;

2. Kişisel verinin toplanması ve işlenmesi için vermiş olduğunuz rızanızı geri almanız ve işleme faaliyetine devam edilmesi için dayanak alınabilecek başka bir hukuka uygunluk sebebinin bulunmaması;

3.Doğrudan pazarlama amaçları için kişisel veri işlenmesine itiraz etmiş olmanız;

4. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı şekilde işlenmiş olması;

halinde kişisel verinizi talebiniz üzerine silmekle yükümlü olacaktır.

İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı

Autorola Danimarka talebiniz olması halinde kişisel verinizi işlemeyi durduracaktır.

Aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi halinde Autorola Danimarka kişisel verilerinizin işlenmesini durdurmakla yükümlüdür;

1.Kişisel verilerinizin doğruluğuna sizin tarafınızdan itiraz edildiğinde, Autorola Danimarka’nın kişisel verilerinizin doğruluğunu teyit ettiği süre boyunca;

2. Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olduğunda ve bu verilerin silinmesine itiraz ederek bu verilerin silinmesi yerine bu verilerin işlenmesinin durdurulmasını talep ettiğinizde;

3. Autorola Danimarka’nın işleme amaçları için artık kişisel verileri tutmasına gerek olmadığı ancak ilgili kişi tarafından yasal hakkın kullanımı, yasal bir iddianın oluşturulması veya hukuki savunma hakkının kullanılması kapsamında verilerin saklanmaya devam edilmesi gerekmesi halinde;

4. Çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinize ilişkin bir ihlal konusunda bilgilendirilmeniz durumunda Autorola Danimarka’nın meşru menfaatinin sizinkini geçersiz kılıp kılmadığını doğrulayana kadar geçen sürede;

Düzeltme Talep Etme Hakkı

Hakkınızda tutulan kişisel verilerin doğru olmadığını tespit etmeniz halinde bizden bu verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Bu hakka ilişkin herhangi istisna bulunmamaktadır.

Kişisel Verilere Erişim Hakkı

Autorola Danimarka’nın sizinle ilgili sahip olduğu kişisel verilerin bir kopyasına sahip olmak hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz aksi talep edilmedikçe dijital olarak sağlanacaktır. Kişisel verilerinizin görünürlüğü için daha fazla kural geçerlidir, ancak gerekli tüm bilgiler yukarıdaki kapsam içerisindedir. Kişisel verilerinizin kopyası, talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde mümkün olan en kısa sürede teslim edilecektir.

Bu hakka ilişkin herhangi istisna bulunmamaktadır.

Rızanın Geri Alınması Hakkı

Kişisel veri işleme faaliyetimizi rızanıza dayalı olarak gerçekleştirdiğimiz durumda dilediğinizde Autorola Danimarka ile iletişime geçerek rızanızı geri alabilirsiniz.

Bu hakka ilişkin herhangi istisna bulunmamaktadır.

Veri Taşıma Hakkı

Kişisel verilerinizin bir kopyasını makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkınız vardır. Autorola Danimarka, isteğiniz üzerine doğrudan kişisel verilerinizi başka bir veri sorumlusuna da gönderebilir.

Autorola bu hakkı yalnızca aşağıdaki durumlarda uygulamakla yükümlüdür:

1.   Kişisel veri Autorola Danimarka’ya sizin tarafınızdan temin edilmişse;

2.   Kişisel veri toplama faaliyeti rıza veya sözleşmenin ifası hukuka uygunluk sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmişse;

3.   Kişisel veri işleme faaliyeti otomatik yollarla gerçekleştirilmişse (yani verilerin kağıda basılı şekilde tutulmadığı durumlarda)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İtiraz Etme Hakkı

Doğrudan pazarlama ile ilgili olarak ve haklarınızın ihlal edildiğini veya özgürlüğünüzün tehdit edildiğini düşündüğünüz durumlarda herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetine itiraz etme hakkınız vardır.

Autorola Danimarka, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda kişisel bilgilerinizi işlemeye devam edebilir:

1. Autorola Danimarka, devam eden işleme faaliyeti için zorlayıcı meşru gerekçeler gösterir ise;

2. Autorola Danimarka’nın, yasal bir iddia oluşturmak, uygulamak veya savunmak için kişisel verilerinizi işlemesi gerekmesi halinde veya

3. İşleme faaliyetinin yasal dayanağının meşru menfaate dayanmaması veya işleme faaliyetinin kamu yararına yapılması

Başvuru Prosedürü